დაგვიტოვე ნომერი და გაიგე, რისგან იქნება დაზღვეული შენი ავტომობილი საქართველოში

ავტოდაზღვევა

საქართველოში მოგზაურობისას შენი ავტომობილი დაზღვეული იქნება შემდეგი შემთხვევებისგან:

• ავტოავარია (შენი ან სხვისი მიზეზით)

• მძიმე საგნის დაცემა

• განზრახ მიყენებული ზიანი

• ქურდობა

• კენჭის ასხლეტა ან ქვის დაცემა

• პარკინგისას მიღებული დაზიანება

• მეზობლის მიზეზით მიღებული დაზიანება

• ხანძარი

• აფეთქება

• წყალდიდობა, მიწისძვრა ან სხვა სტიქიური მოვლენა